Onderhandelresultaat cao bekend

In de lopende cao staat dat jaarlijks per 1 januari een salarisverhoging wordt gegeven, volgens een vastgestelde formule. Die formule bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de bedrijvenomzetindex non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie. De uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast. Een mooie afspraak volgens werkgevers, omdat deze rekenmethode rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen én met het succes van bedrijven.

Voor het deel ‘onderhandeling’ staat in de cao dat er voor 1 oktober helderheid moet zijn. Dit percentage is nu bekend, namelijk 2,5%. De formule wordt dan als volgt: 

? % (CPI) + ? % (index omzet detailhandel non-food) + 2,5 (onderhandeling) / 3 = …….%

De twee andere delen (consumentenprijsindex (CPI) en de bedrijvenomzetindex non-food) zijn nog niet bekend. Deze CBS-indexen worden voorlopig bepaald begin januari en uiterlijk op 1 april 2022 definitief. Tegen die tijd zullen wij je weer verder informeren.

Ontwikkelingen nieuwe cao

Door cao-partijen is ook vooruitgekeken naar de inhoudelijke onderhandelingen voor de nieuwe cao die vanaf 1 april 2022 gaat gelden. Partijen hebben verkennend gesproken over een aantal onderwerpen en afgesproken om in december de onderhandelingen te starten, zodat tijdig voor 1 april een nieuwe cao gerealiseerd kan worden.