Nieuws

Nieuwe cao

Er is een nieuwe cao voor personeel werkzaam in dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken, in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, en pianostemmers en pianotechnici. De nieuwe cao loopt van 1 april 2022 tot 1 april 2023 en heeft de volgende aanpassingen, toevoegingen en afspraken. Loonsverhoging Volgens het cao-voorschrift, artikel 6, bestaat het percentage loonsverhoging per

Onderhandelresultaat cao bekend

In de lopende cao staat dat jaarlijks per 1 januari een salarisverhoging wordt gegeven, volgens een vastgestelde formule. Die formule bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de bedrijvenomzetindex non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie. De uitkomst is het percentage waarmee de