Veelgestelde vragen

Klopt het dat ik voor het eerst een nota ontvang?
Het Sociaal Fonds SFDN is de opvolger van het Sociaal Fonds SBD (Samenwerkende Branches Detailhandel). Voorheen ontving u een dergelijke factuur van uit het Sociaal Fonds SBD en nu vanuit SFDN.

Hoe kan ik de loongegevens aanleveren voor het vaststellen van de premie?
De premienota’s zijn direct gebaseerd op de loongegevens die u aanlevert voor Pensioenfonds Detailhandel. U of uw administrateur levert de loongegevens bij het pensioenfonds aan. De aangeleverde loongegevens vindt u terug in het Werkgeversportaal op www.pensioenfondsdetailhandel.nl. Omdat de exacte loongegevens bekend zijn is het niet nodig om met bevoorschotting en afrekeningen te werken. Op deze manier wordt extra administratieve lastendruk voorkomen.

Hoe kan ik mij betaalwijze of rekeningnummer controleren en/of aanpassen?
U kunt uw betaalwijze of rekeningnummer zelf controleren en eventuele wijzigingen doorgeven via administratie@sfdn.info.

Hoeveel premie moet ik betalen?
De premie wordt berekend over de aangeleverde loongegevens van uw werknemers.
De premiepercentages staan genoemd in de cao, deze vindt u hier.

Op welk rekeningnummer moet ik de premie overmaken?
Het rekeningnummer voor de premiebetalingen is NL52 RABO 0331 1980 53. Het is belangrijk dat u bij uw betaling het juiste betalingskenmerk vermeldt. Het betalingskenmerk vindt u terug op uw nota.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de activiteiten van het sociaal fonds?
Het contactformulier vindt u hier.

Waar kan ik terecht met vragen over de gegevensaanlevering en de premie?
Stuur uw vraag naar administratie@sfdn.info.

Waarom betaal ik premie voor het sociaal fonds?
Het fonds richt zich met haar activiteiten op de belangenbehartiging van de werkgevers en werknemers in de branche en het door de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Algemeen Verbindend Verklaren van de cao. U bent wettelijk verplicht hieraan te voldoen.

De doelstellingen van het fonds staan hier.
De verplichtstelling volgt vanuit de cao. Uw cao vindt u hier.

Wanneer ontvang ik de nota?
U ontvangt 1 keer per jaar een premienota.

Hoe komt de premie tot stand?
De premie wordt berekend over het loon van al uw werknemers op basis van het premieplichtig loon zoals gedefinieerd in de cao.

Ben ik verplicht om deze factuur te betalen?
Ja, u bent verplicht om deze factuur te betalen. Het sociaal fonds is algemeen verbindend verklaard en geldt voor iedere werkgever die binnen de werkingssfeer valt, zoals beschreven in de cao. Deze cao kunt u inzien via de download pagina.

Wie dient de aanvraag in bij het sociaal fonds?
Subsidieaanvragen worden verzameld door de deelnemende brancheorganisatie en door hen ingediend bij het fonds. U kunt zich tot deze organisaties richten als u activiteiten passend bij de doelstellingen van het fonds wenst te ondernemen. Contactgegevens kunt u opvragen via ons contactformulier.

Verantwoording van verstrekte subsidies
De ingezette middelen dienen te worden verantwoord middels een accountantsverklaring en worden verwoord in ons jaarverslag.