Downloads

Op deze pagina zijn alle documenten te downloaden.

Hieronder kunt u de laatste jaarverslagen downloaden van het SFDN.
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Hieronder kunt u de algemeen verbindend verklaarde sociaal fonds cao downloaden.
Sociaal Fonds Cao

Hieronder kunt u de algemeen verbindend verklaarde arbeidsvoorwaarden cao downloaden.
Arbeidsvoorwaarden cao

Door sociale partners is verzocht om middels een quickscan onderzoek te doen naar de arbeidstijden en instroom werknemers (met een afstand tot de arbeidsmarkt). In het document Conclusies protocolafspraak sectoronderzoek zijn de uitkomsten met sociale partners gedeeld en daarmee is invulling gegeven aan de protocolafspraak die volgt uit de cao 2019 – 2021.

Hieronder kunt u het formulier verzoek indiening begroting downloaden
Formulier aanvraag begroting

Hieronder kunt u de privacyverklaring van het sociaal fonds downloaden.
Privacyverklaring SFDN